Meer werkende vrouwen

Het aantal werkende vrouwen is de afgelopen tien jaar sterker toegenomen dan het aantal werkende mannen. In het tweede kwartaal van 2015 telde de werkzame beroepsbevolking ruim 3,8 miljoen vrouwen tegen 3,4 miljoen in 2005. Er waren 4,5 miljoen mannen aan het werk tegen 4,4 miljoen tien jaar geleden. Dat meldt CBS.

meer werkende vrouwen

Ruim 3,8 miljoen

Vorig jaar dook het aantal werkende vrouwen even onder de 3,8 miljoen. Vooral het aantal werkenden in zorg en welzijn beroepen viel toen terug. Het afgelopen jaar was de toename onder vrouwen weer relatief sterk waardoor het aantal werkende vrouwen weer boven de 3,8 miljoen uitkwam. Wel werkt driekwart van de vrouwen in deeltijd. Bij de mannen is dat een kwart. Er waren in het tweede kwartaal 84 duizend meer vrouwen en 24 duizend meer mannen werkzaam dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Werkzame beroepsbevolking 15 tot 75 jaar (2e kwartaal)

Krimp 25-tot-45-jarigen, groei 45-plussers

Ten opzichte van 2005 kwamen er 462 duizend werkende vrouwen van 45 tot 75 jaar bij. Deels komt dit omdat er steeds meer 45-plussers zijn, deels omdat men nu vaker tot op hogere leeftijd blijft werken en de arbeidsparticipatie dus toeneemt. Het aandeel werkenden of werklozen in de bevolking (bruto arbeidsparticipatie) bij vrouwen van 45 tot 75 jaar is toegenomen tot iets meer dan de helft. Bij mannen nam de bruto arbeidsparticipatie minder sterk toe, maar is met twee op de drie nog steeds een stuk hoger dan bij vrouwen. 
Vanwege de vergrijzing krimpt juist het aantal mensen van 25 tot 45 jaar met betaald werk. Bij vrouwen was de afname van het aantal werkenden minder sterk dan bij mannen. Dat komt doordat de bruto arbeidsparticipatie in deze leeftijdsgroep sinds de crisis vrijwel gelijk bleef terwijl deze bij mannen daalde. Tot en met 2008 nam de arbeidsparticipatie en het aantal werkenden onder 25-45-jarigen nog toe.

Jaarmutatie werkzame beroepsbevolking, vrouwen (2e kwartaal)

Toename afgelopen jaar breed verspreid over beroepen

De groei van het aantal werkende vrouwen in het afgelopen jaar kwam voor rekening van vrouwen van 15 tot 25 jaar en van 45 tot 75 jaar. Het aantal vrouwen in het onderwijs en met een bedrijfseconomisch of administratief beroep nam bij alle leeftijdsgroepen relatief sterk toe. Bij jonge vrouwen nam vooral het aantal verkoopsters dat in de detailhandel werkt sterk toe. Deze groep vormt bijna de helft van alle jonge vrouwen met een commercieel beroep. Bij de vrouwen van 45- tot 75 jaar was de groei daarnaast groot bij de dienstverlenende beroepen, bijvoorbeeld in de horeca.

Werkzame beroepsbevolking, vrouwen 15 tot 75 jaar naar beroepsklasse (2e kwartaal)