Werkgelegenheid stijgt verder

Het herstel op de arbeidsmarkt zet in het tweede kwartaal van 2015 door. Het aantal banen nam toe met 19 duizend tot 9,9 miljoen en het aantal vacatures steeg met 6 duizend tot 131 duizend eind juni. Dit maakt CBS bekend.

foto kwartaal1

Lichte stijging aantal banen

Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen (voltijd en deeltijd) nam in het tweede kwartaal 0,2 procent toe. Er is nu vijf kwartalen achtereen sprake van banengroei, waarbij het aantal banen in deze periode met bijna 100 duizend toenam. In de twee jaren daarvoor gingen er echter ruim 150 duizend banen verloren, zodat het totale aantal banen nog altijd lager ligt dan in 2011.

In kwartaal twee van dit jaar werd in totaal 3,1 miljard uur gewerkt. Dat is, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 0,3 procent meer dan een kwartaal eerder. Per baan wordt gemiddeld 24 uur gewerkt. Een substantiële groep mensen heeft echter meer dan één baan, zodat de gemiddelde werkende 27 uur per week werkt.

Ontwikkeling arbeidsmarkt, seizoensgecorrigeerd

Meer werknemersbanen

Het aantal banen van werknemers nam in het tweede kwartaal toe met 16 duizend, tott 7,8 miljoen. Dat is nog altijd 250 duizend minder dan eind 2008 toen het aantal banen van werknemers op recordhoogte stond.

De banengroei van zelfstandigen bleef dit kwartaal wat achter. Er kwamen 3 duizend zelfstandigenbanen bij. Er zijn nu 2,1 miljoen banen van zelfstandigen, 220 duizend meer dan zes jaar geleden. Eén op de vijf banen is een zelfstandigenbaan.

Banengroei leunt vooral op uitzendkrachten

Net zoals in de afgelopen kwartalen dragen vooral de uitzendkrachten bij aan de banengroei. Het aantal banen van werknemers bij uitzendbureaus nam het laatste kwartaal toe met 18 duizend. In één jaar tijd groeide het aantal banen in de uitzendbranche met 63 duizend, oftewel ruim 10 procent.

Ook in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca groeit de werkgelegenheid de laatste tijd gestaag. Het afgelopen kwartaal kwamen hier 10 duizend banen en bijna 3 duizend vacatures bij.

Minder banen in de zorg

In de helft van de bedrijfstakken daalde het aantal banen echter, het meest in de zorg. In deze bedrijfstak daalt het aantal banen nu al ruim twee jaar onafgebroken. In totaal gingen in deze periode 65 duizend banen verloren: 4 procent van alle banen in deze bedrijfstak. Vooral de werkgelegenheid in de welzijnszorg (onder meer thuiszorg, verzorgingshuizen, de gehandicaptenzorg en de kinderopvang) daalde. In de gezondheidszorg is het werkgelegenheidsverlies kleiner.

Banen van werknemers en zelfstandigen naar bedrijfstak, 2e kwartaal t.o.v. 1e kwartaal 2015, seizoensgecorrigeerd

Aantal vacatures blijft stijgen

Het aantal vacatures neemt al twee jaar op rij toe. In bijna alle bedrijfstakken waren er eind juni meer vacatures dan een kwartaal eerder. De handel nam met bijna 2 duizend extra vacatures het grootste deel van de stijging voor zijn rekening.

Eind juni waren er 5 duizend vacatures in de bouw. Dat is het hoogste aantal sinds het derde kwartaal van 2011. Er was sprake van een opvallend hoge dynamiek binnen de bouw. In het tweede kwartaal ontstonden er ruim 8 duizend bouw gerelateerde vacatures, bijna 3 duizend meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. Tegelijkertijd werden er 7 duizend vacatures vervuld, 2 duizend meer dan in deze periode vorig jaar.

In de zorg nam het aantal vacatures voor het zesde kwartaal op rij toe. Eind juni waren er bijna 16 duizend openstaande vacatures, het hoogste aantal in drie jaar. Ondanks dat het aantal banen in deze bedrijfstak weer terugliep, staan er toch meer vacatures open. Vraag en aanbod van arbeid sluiten niet altijd goed aan.

Ten opzichte van het aantal banen zijn de meeste vacatures te vinden in de informatie- en communicatiesector. In deze bedrijfstak zijn er nu 41 openstaande vacatures per duizend banen van werknemers. In het onderwijs zijn de minste vacatures: 10 per duizend banen.

Vacatures naar bedrijfstak, seizoensgecorrigeerd

Werkloosheid gedaald, aantal werkende vrouwen toegenomen

In het afgelopen kwartaal waren er 617 duizend mensen werkloos, 17 duizend minder dan in het eerste kwartaal van 2015, oftewel 6,9 procent van de beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking nam met 15 duizend personen toe. Deze toename kwam volledig voor rekening van vrouwen. Ook in de voorafgaande drie kwartalen nam vooral het aantal werkzame vrouwen toe. Deze toename betreft zowel jongeren als ouderen. Het aantal mensen van 25 tot 45 jaar met betaald werk krimpt door vergrijzing. Vrouwen en jongeren werken relatief vaak in deeltijd. Het aantal werkenden in deeltijd groeide in een jaar tijd met 65 duizend, het aantal voltijders met ruim 40 duizend.

Bronnen: