Omzet bouw daalt opnieuw

De omzet van de bouw is in het derde kwartaal met ruim 1,5 procent gedaald in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dit is het tweede kwartaal op rij dat de bouw een pas terug doet, na een goed eerste kwartaal. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Daling vooral bij bouwers van woningen en bedrijfsgebouwen

De achteruitgang in de bouw wordt vooral veroorzaakt door de slechte prestaties van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de grootste bouwbranche. In het tweede en derde kwartaal daalde de omzet bij de bouwers van woningen en bedrijfsgebouwen met ruim 4 procent. De grond- water- en wegenbouw daarentegen weet de omzet dit jaar redelijk op het niveau van vorig jaar te houden.

Omzet bouw

Omzet bouw

Vertrouwen op hoogste niveau sinds 2009

Ondanks de omzetdalingen in het tweede en derde kwartaal is het vertrouwen van de bouwsector in het begin van het vierde kwartaal sterk verbeterd. Dit vertrouwen is weliswaar nog steeds negatief, het staat wel op het hoogste niveau sinds 2009. Naast een orderportefeuille die sinds het begin van het jaar een stijgende lijn vertoont, zien ondernemers  signalen die op verbetering wijzen.

Positievere perspectieven woningbouw

De perspectieven voor de toekomstige bouwproductie zijn vooral positief voor de woningbouw. Zo is de totale waarde van de verleende bouwvergunningen voor woningen in de eerste negen maanden van 2014 met bijna 35 procent gestegen tot een bedrag van bijna 4 miljard euro. Zuid-Holland nam hiervan bijna een kwart voor zijn rekening, terwijl Drenthe, Flevoland en Zeeland op ongeveer 2 procent bleven steken. De waarde van verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen steeg  bescheiden met 1 procent.

Aandeel waarde verleende bouwvergunningen woningen, eerste 3 kwartalen 2014

Aandeel waarde verleende bouwvergunningen woningen, eerste 3 kwartalen 2014

Ontwerpopdrachten woningen sterk gestegen

De bouwsom van nieuwe ontwerpopdrachten voor woningen nam in de eerste helft van dit jaar met 56 procent toe in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.De bouwsom van nieuwe ontwerpopdrachten voor bedrijfsgebouwen  nam met 24 procent toe.

Bouwsom nieuwe opdrachten architecten

Bouwsom nieuwe opdrachten architecten

De stemming op de woningmarkt is ook verbeterd: de prijzen van bestaande koopwoningen stijgen sinds april dit jaar en het aantal verkochte bestaande woningen stijgt al vijf kwartalen op rij.

Bron:
Kwartaalmonitor bouw, dit is een uitgebreide publicatie waarin de ontwikkelingen in de bouw vanuit diverse invalshoeken worden beschouwd met o.m. aandacht voor specifieke brancheontwikkelingen en ontwikkelingen op de woningmarkt.

.