Zoekresultaten

140 resultaten voor keyword:bouwvergunningen
140 resultaten voor keyword:bouwvergunningen

Pagina 1 van 6

Opbrengsten gemeentelijke heffingen stijgen in 2008 met 4,4 procent

De gemeentelijke heffingen brengen in 2008 ruim vier procent meer op dan in 2007. Het aandeel van de heffingsopbrengsten in de totale baten verschilt sterk per gemeente.

Artikelen

Fors meer bouwvergunningen

Stedebouw & Architectuur, nummer 9, oktober 2006

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Meer opleveringen van woningen, minder bouwvergunningen verleend

In het eerste halfjaar van 2008 zijn ruim 28 duizend woningen opgeleverd, 13 procent meer dan in het eerste halfjaar van 2007.

Artikelen

Rioolrechten fors hoger

In 2007 ontvangen gemeenten bijna 7 procent meer uit de gemeentelijke heffingen dan een jaar eerder. Dit komt vooral doordat de rioolrechten en de onroerendezaakbelasting (OZB) van eigenaren meer...

Artikelen

Vergunde tijdelijke woningen tussen 1 juli 2020 en 1 juli 2021

Aantal tijdelijke woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend door gemeenten in de periode tussen 1 juli 2020 en 1 juli 2021, uitgesplitst naar opdrachtgeverschap, doelgroep en over regio...

Cijfers

Gemeentelijke heffingen stijgen ruim 4 procent

In 2008 innen gemeenten 4,4 procent meer aan gemeentelijke heffingen dan vorig jaar. Dat is vooral toe te schrijven aan de onroerendezaakbelasting (OZB) en de rioolrechten.

Artikelen

Bouwvergunningen agrarische bouwwerken, 2012-2019*

Verleende bouwvergunningen en de geplande bouwsom voor agrarische bouwwerken in Nederland gedurende de jaren 2012 tot en met 2019.

Cijfers

Bouwvergunningen agrarisch bouwwerken, 2012-2017*

Verleende bouwvergunningen en de geplande bouwsom voor agrarische bouwwerken in Nederland.

Cijfers

Bouwvergunningen kerncijfers woonruimten 2018-2019

Betreft berekende gemiddelden over woonruimten op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen, 2018-2019*.

Cijfers

Bouwvergunningen kerncijfers woonruimten 2012-2017

Bouwvergunningen, kerncijfers woonruimten per jaar geregionaliseerd 2012-2017

Cijfers
Artikelen

Herziene versie: Opbrengsten gemeentelijke heffingen stijgen met ruim 4 procent

De begrote opbrengsten uit de gemeentelijke heffingen nemen in 2007 met 4,3 procent toe tot 6,8 miljard euro. Dit is vooral toe te schrijven aan de toename van de baten rioolrechten en de...

Artikelen
Artikelen

Fors meer bouwvergunningen voor woningen

Stedebouw & Architectuur, nummer 11, december 2006

Artikelen

Vergunde bouwsom naar hoogtepunt

De ontwikkeling van de afgegeven bouwvergunningen in maart 2017

Artikelen

Gunstige vooruitzichten woningbouw

In 2006 is voor ruim 96 duizend woningen een bouwvergunning verleend. Dat is het hoogste aantal in bijna tien jaar.

Artikelen

Transactieprijzen commercieel vastgoed verder toegenomen

De transactieprijzen van kantoren, industriepanden en huurwoningen waren in het eerste kwartaal van 2021 hoger dan een jaar eerder. De transactieprijzen van winkelpanden namen ook toe, maar in...

Artikelen

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen valt terug tot 57 duizend

In 2019 werd voor ruim 57 duizend nieuw te bouwen woningen een vergunning afgegeven. Dat is 18 procent minder vergunde nieuwbouwwoningen dan in 2018.

Artikelen

Stijging aantal vergunde nieuwbouwwoningen

Voor bijna 70 duizend nieuw te bouwen woningen werd in 2017 een vergunning afgegeven.

Artikelen

Hoogste aantal vergunde nieuwbouwwoningen in jaren

In 2021 werd voor 74 duizend nieuw te bouwen woningen een vergunning afgegeven. Dat is 10 procent meer dan in 2020 en het hoogste aantal in meer dan tien jaar. De totale bouwkosten van deze vergunde...

Artikelen

Minder vergunde nieuwbouwwoningen in 2022

In 2022 werd voor ruim 63 duizend nieuw te bouwen woningen een vergunning afgegeven. Dat waren er minder dan in de twee jaar ervoor.

Artikelen

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen 3 procent lager in derde kwartaal

In het derde kwartaal van 2022 werd voor 14,6 duizend te bouwen woningen een vergunning afgegeven. Dat is ruim 3 procent minder dan in het derde kwartaal van 2021. De omzet in de bouw was in het...

Artikelen