Steeds minder mensen vanuit bijstand aan het werk

In 2013 is het aandeel personen dat een baan vond vanuit een bijstandsuitkering wederom gedaald. Sinds de start van de meting in 2007 is dit aandeel nog nooit zo laag geweest. Dit maakt het CBS vandaag bekend. Mannen en jongeren tot 35 jaar in de bijstand slaagden er het meest in om werk te vinden. Van alle grote gemeenten heeft Zoetermeer het hoogste aandeel personen dat vanuit de bijstand een baan vond.

Aandeel dat werk vindt op laagste stand sinds start meting

Gemiddeld vond in Nederland 7,3 procent van de mensen die eind 2012 een bijstandsuitkering ontvingen een baan in 2013. Dat is iets lager dan een jaar eerder, toen dat nog voor 7,9 procent gold. Voor de economische crisis lag dit aandeel echter ongeveer twee keer zo hoog . Zo vond in 2008 bijna 12 procent en in 2007 bijna 15 procent een baan vanuit de bijstand. 

Vandaag publiceert het CBS ook dat de werkloosheid in september 2014 voor de vijfde maand op rij aan het dalen is en dat het aantal WW-uitkeringen afneemt. Deze tekenen van herstel zijn echter nog niet zichtbaar in het aantal bijstandsuitkeringen.  In augustus publiceerde het CBS dat het aantal mensen in de bijstand in het tweede kwartaal van 2014 nog toenam.

Aandeel bijstandontvangers dat baan heeft gevonden

Aandeel bijstandontvangers dat baan heeft gevonden

Uitstroom naar werk hoger onder jongeren en onder mannen

Vooral de jongere bijstandsontvangers vonden nog redelijk vaak een baan, bijna 17 procent van de 15- tot 25-jarigen en bijna 14 procent van de 25- tot 35-jarigen. Voor alle leeftijden geldt dat mannen relatief vaker uitstromen naar werk dan vrouwen. Gemiddeld vond een op de tien mannen die eind 2012 een bijstandsuitkering ontvingen een baan in 2013, tegenover iets meer dan een op de twintig vrouwen.

Aandeel bijstandsontvangers eind 2012 dat baan heeft gevonden in 2013, naar geslacht

Aandeel bijstandsontvangers eind 2012 dat baan heeft gevonden in 2013, naar geslacht

Zoetermeer aan kop, Rotterdam achteraan

In gemeente Zoetermeer vond bijna 11 procent van de bijstandsontvangers een baan in 2013. Hiermee is deze gemeente voor het derde jaar op rij koploper van de grotere gemeenten (100 duizend inwoners of meer). Rotterdam is dit jaar met 4,8 procent de hekkensluiter. Twee jaar geleden stroomde in Rotterdam nog 8,6 procent uit de bijstand naar werk.

Gemeenten (100 duizend inwoners of meer) met laagste en hoogste aandeel bijstandsontvangers eind 2012 dat baan heeft gevonden in 2013

Gemeenten (meer dan 100 duizend inwoners) met laagste en hoogste aandeel bijstandsontvangers eind 2012 dat baan heeft gevonden in 2013

Aantal mensen in bijstand flink hoger dan voor de crisis

In juli 2014 hadden 436 duizend mensen een bijstandsuitkering. Dat zijn er 126 duizend meer dan zes jaar eerder. Van de bijstandsontvangers van 27 jaar of ouder heeft naar schatting de helft drie jaar of langer de uitkering. Onder de 45-plussers met bijstand geldt dit voor twee derde. Voor degene die langdurig in de bijstand zitten is de afstand tot de arbeidsmarkt groot.

Aantal personen (tot de AOW-leeftijd) met een bijstandsuitkering

Aantal personen (tot de AOW-leeftijd) met een bijstandsuitkering

Bronnen: