Aantal bijstandsontvangers juli 2014

Het gaat hier om het aantal personen met een bijstandsuitkering inclusief personen die vanaf 1 december 1948 zijn geboren.