Uitstroom bijstand naar werk

In dit onderzoek gaat het om alle personen die op 31 december 2012 een bijstandsuitkering ontvingen en geboren zijn in of na december 1948. Personen die vóór 1 december 1948 zijn geboren, stromen per definitie uit naar een AOW-uitkering in 2013 en zijn dus niet meegenomen in deze studie.

In dit onderzoek wordt met een baan vinden bedoeld dat iemand de bijstandsuitkering beëindigd heeft omdat hij of zij een dienstverband bij een werkgever in Nederland is aangegaan. De gegevens zijn afkomstig uit de polisadministratie van het UWV en uit de Bijstandsuitkeringenstatistiek. Deze bronnen geven geen informatie over de duur van de uitstroom uit de bijstand of de aard van het dienstverband waarin de bijstandsontvanger na uitstroom terecht komt.