Sterke vergrijzing onder medisch geschoolden

Onder werkenden met een medisch beroep is het aandeel 55-plussers hoger dan onder andere werkenden in de zorg. Sinds het begin van deze eeuw is de vergrijzing in de zorg sterker dan gemiddeld in andere sectoren.

Meer vergrijzing onder werkenden met medisch beroep

In de zorg was 16,5 procent van de banen in 2011 bezet door werkenden van 55 tot 65 jaar. Een op de vijf werkenden in de zorg in 2011 is medisch geschoold. Van deze werkenden met een medisch beroep is 20 procent 55 tot 65 jaar. Van de overige werkenden in de zorg heeft 16 procent die leeftijd. Vooral onder zelfstandig werkende medisch geschoolden is het aandeel 55-plussers hoog, 27 procent.

Minste vergrijzing onder verloskundigen

Van de verloskundigen is slechts 9,7 procent 55 tot 65 jaar. Bij de meeste andere medisch geschoolde werkenden in de zorg ligt dit aandeel aanzienlijk hoger. Vooral onder tandartsen (29,3 procent), gezondheidszorg-psychologen (29,7 procent) en in het bijzonder psychotherapeuten (48,7 procent) zijn veel 55-plussers. Bij psychotherapeuten speelt mee dat steeds minder gezondheids-psychologen en psychiaters ervoor kiezen om zich ook te laten bijscholen als psychotherapeut via een verkorte opleiding.

Medisch geschoolden in de zorg per beroepsgroep naar leeftijd, 2011

Medisch geschoolden in de zorg per beroepsgroep naar leeftijd, 2011

Huisartsenpraktijken meest vergrijsde sector

Voor de medisch geschoolden en de overige werkenden in de zorg samen, blijkt dat bij de huisartsenpraktijken met 21,2 procent de meeste 55-plussers werken. In de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg ligt dit aandeel op 19 procent. De ouderenzorg is de grootste sector binnen de zorg en omvat bijna een derde van alle werkenden in de zorg van 55 tot 65 jaar.

Aandeel 55- tot 65-jarigen onder werkenden per zorgsector, 2011

Aandeel 55- tot 65-jarigen onder werkenden per zorgsector, 2011

Toename in zorg groter dan gemiddeld

Een vergelijking met andere bedrijfstakken kan alleen gemaakt worden voor werkzame personen met een baan van 12 uur of meer en voor een kleine afbakening van de sector zorg. Uit die vergelijking blijkt dat het aandeel werkzame 55-plussers in de zorg tussen 2001 en 2011 meer dan verdubbeld is, van 6,6 procent naar 15,6 procent. Binnen de hele werkzame beroepsbevolking nam het aandeel van 55- tot 65-jarigen in die periode iets minder hard toe: van 7,8 procent tot 14,9 procent.

Aandeel 55- tot 65-jarigen onder werkzame beroepsbevolking

Aandeel 55- tot 65-jarigen onder werkzame beroepsbevolking

Vincent van Polanen Petel en Alex Hellenthal

Bronnen: