Zoekresultaten

120 resultaten voor keyword:gezondheidszorg
120 resultaten voor keyword:gezondheidszorg

Pagina 1 van 5

Gediplomeerde Verpleegkundigen, 2005/’06 - 2016/’17

Het jaarlijks aantal gediplomeerde verpleegkundigen, én het deel dat in de BIG geregistreerd is en eind 2016 werkt.

Cijfers
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Sterke toename van 30-plussers in het mbo

n het schooljaar 2009/’10 namen ruim 30 duizend mannen en 31 duizend vrouwen van 30 jaar of ouder deel aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dat is bijna een derde meer dan in...

Artikelen
Cijfers

World Database of Happiness brengt wereldwijde geluksgevoel in kaart

Professor Ruut Veenhoven brengt het wereldwijde geluksgevoel in kaart in zijn World Database of Happiness. Deze database geeft de subjectieve waardering van de wereldwijde bevolking weer voor het...

Artikelen

Levensverwachting stijgt minder hard in Nederland en EU

De levensverwachting neemt zowel in Nederland als in de EU langzamer toe dan in voorgaande periodes. De grootste toename deed zich voor tussen 2003 en 2008. De levensverwachting in Nederland minder...

Artikelen

Groei uitgaven gezondheidszorg in Nederland en OESO vlakt af

De groei van de uitgaven aan gezondheidszorg vlakte in Nederland en andere OESO-landen de laatste jaren af. Het aantal artsen per duizend inwoners ligt iets onder het gemiddelde. Het aandeel...

Artikelen

Cliënten beschermd wonen, 2017

Aantal cliënten met een Wmo arrangement voor beschermd wonen in 2017.

Cijfers

Statistieken, een bron van informatie voor iedereen.

Woensdag 20 oktober 2010 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot ‘World Statistics Day’, de dag van de statistiek.

Artikelen

Gezondheidsaspecten personen van 12 jaar of ouder 2016

Gezondheidsaspecten van personen van 12 jaar of ouder naar geslacht en leeftijd 2016

Cijfers

Betere gezondheidszorg door big data

Big data spelen een steeds grotere rol binnen de overheid en in het bedrijfsleven

Artikelen

Westerse migranten gebruiken vaakst zorg in buitenland

Nederlanders die gebruik maken van buitenlandse gezondheidszorg hebben relatief vaak een migratieachtergrond.

Artikelen

Effecten van veroudering op het gebruik van geneeskundige voorzieningen

In dit artikel is de invloed van de veroudering van de Nederlandse bevolking op het gebruik van enkele gezondheidszorgvoorzieningen in de periode 1981-2004 geanalyseerd.

Artikelen

Aandeel oudere verpleegkundigen stijgt sterk

Het aandeel 50-plussers onder verpleegkundigen werkzaam in de gezondheidszorg is sterk gestegen.

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Aantal voorzieningen in Groningen en Drenthe, 2014

Het aantal regelingen en voorzieningen per 100 huishoudens voor de veenkoloniale gemeenten in Groningen en Drenthe, 2014

Cijfers