Werkenden in de zorg in brede zin

Als werkende telt een baan van iedereen met inkomen uit arbeid; banen tellen mee vanaf 1 uur per week. Daarmee worden meer banen geteld dan bij de werkzame beroepsbevolking waar een ondergrens van 12 uur per week wordt gehanteerd. Werkenden omvatten onder andere werknemers, zelfstandigen, freelancers en alfahulpen.

Het gaat in het eerste deel van dit artikel om zorg in brede zin. Dit omvat zowel bedrijven en instellingen die zorg als hoofdactiviteit hebben als zorgactiviteiten van bedrijven en instellingen voor wie dat bijkomende activiteiten zijn, en waarbij contact is met patiënt of cliënt of waarbij sprake is van beleid of beheer van de zorg, de zorgverwante bedrijfstakken. Het is de afbakening van de zorg zoals gebruikt bij de cijfers over de uitgaven en financiering van de zorg (StatLine-tabel Zorgrekeningen).