Sector zorg

De sector Gezondheids- en welzijnszorg van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 van het CBS, waarbij bedrijven en instellingen worden ingedeeld naar hun hoofdactiviteit. Zorg gaat dan over het leveren van diensten bijvoorbeeld door ziekenhuizen, tandartspraktijken, fysiotherapiepraktijken, verzorgingshuizen, welzijnsinstellingen, kinderopvangcentra. Bedrijfstakken met als hoofdactiviteit het leveren van goederen, zoals medicijnverkoop door apotheken of supermarkten, tellen  niet mee. Ook tellen niet mee bijvoorbeeld de (beheers)activiteiten door zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport.