Aardgasbaten

Aardgasbaten zijn inkomsten van het Rijk uit de aardgasvelden. Deze inkomsten bestaan uit verschillende componenten:

  • concessierechten en dergelijke voor de exploitatie van de aardgasvelden;
  • dividenduitkeringen van overheidsbedrijven die de aardgasvelden exploiteren;
  • vennootschapsbelasting betaald door bedrijven die de aardgasvelden exploiteren.