Aardgasreserves

Het betreft hier de resterende verwachte reserve: het resterende deel van de verwachte initiële reserve na aftrek van de totale hoeveelheid koolwaterstoffen, die vóór de afsluiting van het verslagjaar uit het betreffende reservoir werd gewonnen (de cumulatieve productie).
Aardgasreserves zijn weergegeven in standaard kubieke meter (Sm³): deze eenheid geeft een indicatie van een kubieke meter aardgas onder standaard condities, dat wil zeggen een temperatuur van 15 °C en een druk van 101,325 kPa.