Inkomen

Het inkomen van een persoon is uitgedrukt door het gestandaardiseerd besteedbare huishoudensinkomen. Voor de levensverwachting naar inkomen zijn inkomensgegevens over 2006 uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) gekoppeld aan sterftegegevens over 2007. Voor de gezonde levensverwachting naar inkomen is gebruik gemaakt van de POLS-bestanden van 2004, 2005, 2006 en 2007. Aan iedere respondent van deze POLS-onderzoeksjaren is het inkomen van het betreffende jaar gekoppeld. Omdat inkomensgegevens over 2007 ten tijde van dit onderzoek echter nog niet beschikbaar waren, is aan de POLS-respondenten van 2007 het inkomen van 2006 gekoppeld.