Bewoners en patiënten

Het aantal bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen heeft hier betrekking op het aantal 65-plussers op peildatum 31 december. Het aantal patiënten met thuiszorg heeft betrekking op het aantal 65-plussers dat gedurende een jaar voor kortere of langere tijd thuiszorg heeft gehad. Het betreft dus niet het aantal mensen dat op een peilmoment thuiszorg heeft.