Verpleeg- en verzorgingsdagen

Het betreft het aantal verpleegdagen in verpleeghuizen, exclusief voorzieningencentra, en het aantal verzorgingsdagen met duurzaam verblijf in verzorgingshuizen. Hierin zijn niet meegenomen de verpleeg- en verzorgingsdagen in het kader van het ondersteunen van de mantelzorg dan wel de overbrugging van een periode tot een definitieve opname (kortdurend verblijf, nachtverzorging, nachtverpleging).