Zorgvolume

De jaarlijkse verandering in de totale hoeveelheid verpleeg- en verzorgingshuiszorg is berekend door het aantal verpleeg- en verzorgingsdagen die voor de verschillende zorgproducten in twee opeenvolgende jaren geleverd zijn te wegen met de tarieven. Duurdere zorg telt dus zwaarder mee in het volume. Dezelfde methode is gehanteerd voor het totale volume aan thuiszorg.
Terug naar artikel