Arbeidsgehandicapten

Arbeidsgehandicapten zijn gedefinieerd als personen van 15-64 jaar met een langdurige ziekte, aandoening of handicap, die hierdoor worden belemmerd in het uitvoeren of verkrijgen van werk. Het betreft hier dus een tamelijk subjectieve operationalisering van arbeidsgehandicapten.

De gegevens over arbeidsgehandicapten zijn ontleend aan de Enquête beroepsbevolking (EBB).
In dit onderzoek wordt aan alle personen van 15-64 jaar twee vragen gesteld om te bepalen of iemand arbeidsgehandicapt is. Er wordt gevraagd of men last heeft van één of meer langdurige aandoeningen, ziekten of handicaps. Vervolgens wordt hen die hierop positief antwoorden, gevraagd of men als gevolg van deze langdurige aandoening, ziekte of handicap belemmerd wordt in het uitvoeren of verkrijgen van werk.