Arbeidsproductiviteitsgroei algemene ziekenhuizen blijft achter

De arbeidsproductiviteit van algemene ziekenhuizen is in 2005 met één procent gestegen ten opzichte van 2004. De sterke stijging van de arbeidsproductiviteit in 2003 en 2004 heeft zich niet doorgezet in 2005.

Aantal zorgbehandelingen groeit minder hard

In 2005 was de groei van de arbeidsproductiviteit minder groot doordat het aantal behandelingen minder hard steeg dan in de voorgaande jaren terwijl het arbeidsvolume juist sneller toenam.

Groei arbeidsproductiviteit in algemene ziekenhuizen

Groei arbeidsproductiviteit in ziekenhuizen

Het aantal behandelingen in algemene ziekenhuizen lag in 2005 drie procent hoger dan in 2004. In de jaren 2002–2004 steeg de totale zorgproductie nog met 4,5 tot 6 procent per jaar. Die sterke groei hield onder andere verband met afspraken over het verlenen van extra zorg om de wachtlijsten terug te brengen. In 2005 nam zowel het aantal klinische- en dagbehandelingen als de polikliniekbezoeken minder hard toe.

Groei van het aantal behandelingen in algemene ziekenhuizen

Groei van het aantal behandelingen in ziekenhuizen

Arbeidsvolume weer sneller gegroeid

Het arbeidsvolume in algemene ziekenhuizen groeide in 2005 met 2 procent. In 2004 was dat nog 1 procent. Het aantal voltijdbanen in 2005 bedroeg 128 duizend.
Het verplegend, verzorgend en medisch personeel nam met 2,2 procent toe. Het aantal medici in vrije beroepen is nauwelijks veranderd. Opmerkelijk is de sterke groei van het aantal uitzendkrachten en overig ingehuurd personeel. Dit kunnen verplegers zijn, managers, maar ook schoonmakers.

Groei arbeidsvolume in algemene ziekenhuizen

Groei arbeidsvolume in ziekenhuizen

Verdere groei arbeidsproductiviteit noodzakelijk

De groei in arbeidsproductiviteit is nodig om de toenemende zorgvraag door vergrijzing en technologische vooruitgang bij ziekenhuizen op te vangen en het beslag op de arbeidsmarkt te beperken. Het ‘Prestatiecontract 2004–2007’, gesloten tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars, stelt dat de efficiencyverbetering van ziekenhuizen in 2006 en 2007 zal verdubbelen ten opzichte van 2005. De groei van de arbeidsproductiviteit zou hieraan in belangrijke mate moeten bijdragen.

Antonio Chessa en Onno van Hilten

Gezondheid en zorg in cijfers 2006