Algemene ziekenhuizen

De uitkomsten hebben betrekking op algemene ziekenhuizen, waarin reguliere patiëntenzorg wordt verleend. De uitkomsten hebben geen betrekking op academische en categorale ziekenhuizen (bijvoorbeeld revalidatie- en kankercentra).