Technologische vooruitgang

De zorgvraag kan groeien door demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing, en technologische ontwikkelingen. De voortschrijdende medisch-technologische ontwikkeling leidt tot een ruimer zorgaanbod waarop de patiënt een beroep kan doen, zodat ook hierdoor de zorgvraag kan toenemen.