Arbeidsproductiviteit

Dit is de zorgproductie gedeeld door het arbeidsvolume. De zorgproductie omvat het aantal klinische en dagbehandelingen en het aantal poliklinische bezoeken. Het arbeidsvolume is het aantal banen in voltijdequivalenten.