CBS Corona onderzoek, 2023

Sterfte en oversterfte in Nederland gedurende de COVID-19-pandemie en personen en huishoudens naar indicatoren van potentiële kwetsbaarheid.
  1. De factsheet toont het verloop van de COVID-19 pandemie in Nederland. De sterfte aan COVID-19 is beschreven evenals de sterfte aan zes andere groepen doodsoorzaken. De oversterfte is weergegeven per leeftijdsgroep. Daarnaast toont de factsheet de regionale verschillen in overlijden aan COVID-19 evenals het verloop van het aantal ziekenhuisopnamen gedurende de COVID-19 pandemie.
  2. De tabel over personen en huishoudens toont alle mogelijke combinaties van acht verschillende indicatoren van potentiële kwetsbaarheid. De tabel geeft daarmee informatie over (potentieel) kwetsbare groepen in de samenleving en overlap tussen deze groepen.

De factsheet over het verloop van de COVID-19-pandemie in Nederland en de tabel met informatie over personen en huishoudens naar (combinaties van) indicatoren van potentiële kwetsbaarheid, 2019 maken onderdeel uit van het CBS Corona onderzoek 2023 dat door het ministerie van VWS wordt bekostigd. In december 2023 worden uitkomsten van de resterende studies binnen dit onderzoek gepubliceerd.