Achterstandsscores per school in het praktijkonderwijs, 2021

Achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per schoolvestiging in het praktijkonderwijs, 1 oktober 2021; exclusief nieuwkomers.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft jaarlijks aanvullende bekostiging aan vestigingen met veel leerlingen met een risico op onderwijsachterstanden. De regeling waarmee deze bekostiging wordt verstrekt - het Leerplusarrangement - wordt in 2024 vervangen door de Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs.

Voor deze nieuwe regeling maakt het ministerie gebruik van de risico-indicator onderwijsachterstanden voor het voortgezet onderwijs die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eerder in opdracht van het ministerie heeft ontwikkeld (zie Referenties). Deze scores van deze indicator drukken de verwachte onderwijsachterstand op scholen voor praktijkonderwijs uit, op basis waarvan OCW het onderwijsachterstandenbudget over scholen kan verdelen.

Deze achterstandsscores zijn bedoeld om scholen een indruk te geven wat zij voor de nieuwe Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs kunnen verwachten.

Bij de berekeningen van deze achterstandsscores zijn nieuwkomersleerlingen die korter dan een jaar in Nederland waren op 1 oktober 2021 (ca. 5.000 leerlingen) niet meegenomen. In toekomstige tabellen zullen deze leerlingen wel worden meegenomen in de berekening van de achterstandsscores.