Aardgas data KEV 2021

Erratum:

De data over aardgasverbruik woningen en inzet aardgas warmtekracht-installaties (wkk) in de landbouw voor de maanden in 2021 zijn gecorrigeerd. De correctie betreft maximaal 467 miljoen m3 per maand voor de woningen en maximaal 76 miljoen m3 per maand voor de wkk in de landbouw.
Maandelijkse aardgasdata voor de KEV uitgesplitst naar sector

De tabel bevat het aardgasverbruik per sector uitgesplitst naar het hoofdtransportnet en regionale netten.

Wijzigingen per 09 september 2021:

“Sommige cijfers van eerdere jaren zijn iets veranderd ten opzichte van de eerdere versie (zie hieronder) van deze tabel, omdat ze zijn gelijkgetrokken met energiebalans