Aardgas data KEV 2021

Maandelijkse aardgasdata voor de KEV uitgesplitst naar sector

De tabel bevat het aardgasverbruik per sector uitgesplitst naar het hoofdtransportnet en regionale netten.

Wijzigingen per 09 september 2021:

“Sommige cijfers van eerdere jaren zijn iets veranderd ten opzichte van de eerdere versie (zie hieronder) van deze tabel, omdat ze zijn gelijkgetrokken met energiebalans