Aardgas data KEV

Maandelijkse aardgasdata voor de KEV uitgesplitst naar sector

De tabel bevat het aardgasverbruik per sector uitgesplitst naar het hoofdtransportnet en regionale netten.

Wijzigingen per 3 september:
Data voor de maanden juni en juli 2020 zijn toegevoegd.
Tevens is in de bestaande data een correctie doorgevoerd waardoor de maandcijfers voor het aardgasverbruik in industrie allemaal 10 procent lager zijn. De correctie werkt ook door in de cijfers voor de industrie onder het kopje ‘niet op maandbasis ingedeeld’. Deze zijn nu hoger. De overige cijfers zijn hetzelfde gebleven.”