Nederland Handelsland, 2020

Nederland Handelsland 2020 – export, investeringen en werkgelegenheid bevat actuele en relevante informatie over de staat van internationalisering in Nederland zoals de export en exportverdiensten, de werkgelegenheid die dit oplevert, het Nederlands aandeel in de goederenhandel, investeringen, multinationals en internationaal vrouwelijk ondernemerschap tot en met 2019; in een aparte coronabox staan enkele indicatoren voor 2020.

Nederland Handelsland 2019 – export, investeringen en werkgelegenheid is een publicatie bestaande uit jaarlijks terugkerende bedrijfseconomische kerngegevens en indicatoren. De publicatie bevat vele tijdreeksen, hoofdzakelijk op een hoog macro- of mesoniveau, met enkele onderwerpen specifiek gericht op prioriteiten uit de handelsagenda van het kabinet.

Deze publicatie voorziet in de behoefte snel toegang te hebben tot de belangrijkste gegevens over internationalisering van het Nederlandse bedrijfsleven en de economie in brede zin. Nederland Handelsland is ontwikkeld door het Expertisecentrum Globalisering van het CBS in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voor elk hoofdstuk is er een tabellenset beschikbaar die via de onderstaande links beschikbaar zijn.