AZW: Werknemersenquête Jeugdhulp (alternatieve indeling), 2e meting 2019

Tabellenset met de belangrijkste uitkomsten van de 2e meting van de werknemersenquête (WNE) 2019, specifiek voor de branche Jeugdhulp (alternatieve afbakening).
De uitkomsten gaan over kenmerken van werknemers in de branche Jeugdhulp. Hierbij gaat het om een alternatieve afbakening, namelijk om mensen die in de Jeugdzorg werken (conform de gebruikelijke afbakening binnen het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW)) plus de mensen uit de branche GGZ en de branche Gehandicaptenzorg die aangeven jeugdhulp te verlenen.

Deze tabellen zijn een vervolg op de eerder gepubliceerde tabellen AZW: Jeugdhulp (alternatieve indeling) 1e meting 2019. De tabellen zijn gebaseerd op een recentere meting.
Eerder zijn rapportages en tabellensets voor de totale zorg- en welzijnssector verschenen. Zie daarvoor de Uitkomsten werknemersenquête AZW 1e meting 2019Uitkomsten werkgeversenquête AZW 1e meting 2019Uitkomsten werknemersenquête AZW 2e meting 2019 en de Uitkomsten werkgeversenquête AZW 2e meting 2019.

Deze tabellenset is ontwikkeld voor het onderzoeksprogramma AZW. Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.