AZW: uitkomsten werknemersenquête, 2e meting 2019

Omslag, Werknemersenquête Zorg en Welzijn, uitkomsten 2e meting 2019

Erratum:

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is er achteraf toch een onvolkomenheid geconstateerd. Onze excuses hiervoor. In de analyses bleek ten onrechte een kleine groep respondenten buiten beschouwing gelaten. Dit is aangepast en de cijfers zijn hierop aangepast. Het gaat om kleine verschillen, dit vertaalt zich in percentages die veelal een tienden van een procentpunt hoger of lager zijn. Het rapport en de tabellen zijn aangepast.
Rapportage en tabellenset met de belangrijkste uitkomsten van de 2e meting van de werknemersenquête (WNE) 2019.

Deze uitkomsten gaan over werknemers in de zorg- en welzijnssector, en meer specifiek over kenmerken van de functie, loopbaan & mobiliteit, scholing & vaardigheden en gezond & veilig werken. De cijfers worden uitgesplitst naar branches en waar mogelijk ook naar subbranches.

Zie AZW StatLine (azwstatline.cbs.nl) voor meer cijfers op basis van de 2e meting van de WNE en ook die van de 1e meting. Ook zijn meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn op AZW StatLine terug te vinden.

Deze rapportage en tabellenset zijn ontwikkeld voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW) en bekostigd door het ministerie van VWS.