AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 2e meting 2019

Omslag, Werkgeversenquête Zorg en Welzijn, uitkomsten 2e meting 2019
Rapportage met de belangrijkste uitkomsten van de 2e meting van de werkgeversenquête (WGE) 2019.

Deze uitkomsten gaan over werkgevers in de zorg- en welzijnssector, en meer specifiek kenmerken van de organisatie, het personeelsbeleid en nieuwe technologieën. De cijfers worden uitgesplitst naar branches.

Zie AZW StatLine (azwstatline.cbs.nl) voor meer cijfers op basis van de 2e meting van de WGE en ook die van de 1e meting. Ook zijn meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn op AZW StatLine terug te vinden.

Deze rapportage is ontwikkeld voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW) en bekostigd door het ministerie van VWS.