Uitkomsten werkgeversenquête AZW 1e meting 2019

Rapportage en tabellenset met de belangrijkste uitkomsten van de 1e meting van de werkgeversenquête (WGE) 2019.
Deze uitkomsten gaan over kenmerken van de organisatie, het personeelsbestand, scholing & vaardigheden en gezond & veilig werken. De cijfers worden uitgesplitst naar branches en waar mogelijk ook naar subbranches. De cijfers in de tabellen en de rapportage kunnen door afrondingen licht verschillen.

Deze rapportage en tabellenset zijn ontwikkeld voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.