Lonen en winsten fysiotherapeuten, 2012-2016

Gemiddelde jaarlonen en winsten van fysiotherapeuten naar grenswaarden decielen, 2012-2016

De eerste tabel omvat de gemiddelde jaarlonen inclusief bijzondere beloning van BIG-geregistreerde fysiotherapeuten die alleen in loondienst werken, naar bedrijfsgrootte en grenswaarden decielen voor de jaren 2012 tot en met 2016.

De tweede tabel beschrijft de gemiddelde winsten van alleen als zelfstandige werkzame BIG-geregistreerde fysiotherapeuten (exclusief Directeur-grootaandeelhouders) naar grenswaarden decielen voor de jaren 2012 tot en met 2015.

Zorgverleners met meerde typen inkomen zoals combinaties van winst/loon/overige arbeid worden hier niet meegeteld.

Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een Nederlands register waarin het basisberoep is opgenomen van individuen werkzaam in een aantal beroepsgroepen in de gezondheidszorg. Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.

Dit onderzoek is bekostigd door de Nederlandse Zorgautoriteit.