Beloning van apothekers en fysiotherapeuten, 2011- 2016

Deze tabellen tonen de onderdelen van de beloning van apothekers en fysiotherapeuten

Er is uitgesplitst naar medisch geschoolden voor diverse typen werkenden (loondienst, zelfstandig, DGA) en er worden gemiddelden gegeven voor diverse typen inkomens in een verslagjaar. Met 'medisch geschoolden' wordt hier bedoeld: gediplomeerde zorgverleners die staan ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Gezondheidszorg) en deel uitmaken van de BRP-bevolking (BasisRegistratie Personen) of in Nederland werkzaam zijn. In dit onderzoek zijn alleen apothekers en fysiotherapeuten geselecteerd die werkzaam zijn in de zorg of zorggerelateerde bedrijven.Dit is een uitbreiding van de tabel 'Beloning van in zorg werkzame artsen; beroep en specialisme', zie hieronder.

Opdrachtgever: ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.