Transformaties op de woningmarkt, 2012 t/m 2018

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
De tabellenset ‘Transformaties op de woningmarkt, 2012-2018’ geeft meer inzicht in de omvang van het aantal woningen die toegevoegd worden aan de woningvoorraad ten gevolge van transformaties. Voor de jaren 2017 en 2018 zijn ook de kenmerken van woningtransformaties bepaald. Bekostigd door: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).
In het methodologisch rapport ‘Transformaties op de woningmarkt, 2012–2018’ wordt de werkwijze om de omvang van transformatiewoningen vast te stellen en kenmerken te bepalen, beschreven.