Zoekresultaten

101 resultaten voor keyword:huurwoningen
101 resultaten voor keyword:huurwoningen

Pagina 1 van 5

Geliberaliseerde huren

Maatwerktabel met de gemiddelde huurstijgingen van geliberaliseerde en niet geliberaliseerde huurwoningen in de jaren 2012 tot en met 2018.

Cijfers

Huren met 1,9 procent gestegen

Per 1 juli 2008 zijn de huren met gemiddeld 1,9 procent gestegen. Van deze huurstijging kwam 0,3 procentpunt door de harmonisatie van huren.

Artikelen

Meer startende huishoudens naar een huurwoning

Bij startende huishoudens wint de huurwoning aan populariteit. In 2011 betrokken ruim 90 duizend startende huishoudens een huurwoning, bijna 10 procent meer dan in 2010.

Artikelen

In Nederland staan een half miljoen onzuinige gelabelde huurwoningen

Tot 31 december 2010 heeft de helft van de huurwoningen een energielabel gekregen. Van elke honderd koopwoningen zijn er slechts drie gelabeld.

Artikelen

Monitor Tijdelijke Verhuur 2017

Omdat een steekproef kan afwijken ten opzichte van de populatie is gebruik van ophooggewichten om dit effect te verminderen. Bij het bepalen wat de ophooggewichten is de steekproef onderverdeeld in...

Cijfers

Woningen met een energielabel

Deze tabel geeft het aantal woningen met een energielabel weer per 31 december 2010. De cijfers zijn uitgesplitst naar eigendom en provincie.

Cijfers

Monitor Tijdelijke Verhuur 2018

Deze tabel laat het gebruik van de Tijdelijke huurcontracten zien in Nederland op peildatum 31 december 2018.

Cijfers

Inkomens huishoudens in Ede en Scherpenzeel, 2012

Maatwerktabellen over inkomens van huishoudens uitgesplitst naar wijk, buurt, type woning en huishoudenskenmerken. Opdrachtgever: woningcorporatie Woonstede

Cijfers

Woningen met een energielabel naar eigendom, 1 juli 2009

Deze tabel geeft informatie over de verdeling van woningen over de verschillende energieklassen, uitgesplitst naar eigendom.

Cijfers
Artikelen

Huurders minder tevreden met woning

Huishoudens waren in 2018 minder vaak tevreden met hun woning dan in de jaren daarvoor.

Artikelen

Rol corporaties in nieuwbouw neemt gestaag af

Woningcorporaties spelen een steeds minder belangrijke rol in de nieuwbouw van huurwoningen. In 2009 werden nog twee op de drie verleende vergunningen voor nieuwe huurwoningen verstrekt aan een...

Artikelen

Steeds minder gereguleerde huurwoningen beschikbaar

In 2021 is het aandeel gereguleerde huurwoningen gedaald tot minder dan 34 procent van het totale aantal bewoonde woonruimten. In 2012 was dit nog ruim 37 procent.

Artikelen

Tevredenheid met woning licht opgelopen

Bijna 86 procent van de huishoudens gaven in 2021 aan tevreden te zijn met hun woning. Van de huishoudens in een koopwoning was bijna 95 procent (zeer) tevreden met de woning. Huurders waren met ruim...

Artikelen

Bijna half miljoen woningen in particuliere verhuur

In 2018 bezaten ruim 280 duizend personen een of meer woningen voor de verhuur. Deze particuliere verhuurders verhuurden samen ruim 475 duizend woningen. Dat is 6 procent van de totale woningvoorraad.

Artikelen

Private huursector groeit sterker dan koop- en corporatiesector

Het aantal private huurwoningen nam in 2021 toe met ruim 28 duizend tot ruim 1,13 miljoen; 2,5 procent meer. Hiermee groeide het aantal private huurwoningen relatief sterker dan het aantal...

Artikelen

Laagste huurstijging sinds 2010

De ontwikkeling van de huren in 2017

Artikelen

Duur scheefwonen onder huurtoeslagontvangers 2006-2015*

Deze maatwerktabellen geven inzicht in de ontwikkeling van duur scheefwonen onder ontvangers van huurtoeslag.

Cijfers

WOZ-waardes woningvoorraad naar eigendom 1 jan. 2018

WOZ-waarde woningvoorraad 1 januari 2018, naar eigendomstype en per regio.

Cijfers

Prijsindices commercieel vastgoed

In samenwerking met het Kadaster en De Nederlandsche Bank (DNB) doet het CBS onderzoek om prijsindices voor commercieel vastgoed te ontwikkelen

Cijfers

Eigendomsstatusontwikkelingen woningmarkt 2020

Wijzigingen in de eigendomsstatus van woningen die zowel op 1 januari 2020 als 1 januari 2021 tot de woningvoorraad behoren per regio.

Cijfers

WOZ-waardes woningvoorraad naar eigendom 2015 & 2017

WOZ-waarde woningvoorraad 1 januari 2015 & 2017, naar eigendomstype en per regio.

Cijfers