Koolstofhuishouding

© Hollandse Hoogte

De koolstofrekening maakt de voorraden en stromen van koolstof inzichtelijk in en tussen verschillende reservoirs. Dit zijn de biosfeer (opslag in vegetatie, bodem etc.), de atmosfeer (in de vorm van CO2 en CH4), de geosfeer (aardgas, steenkool etc.) en in de economie (bijvoorbeeld voorraadvorming, import en export van steenkool, hout etc.). Op basis hiervan kan de koolstofbalans voor een gebied bepaald worden. Voor de koolstofhuishouding is, net zoals voor biodiversiteit, een aparte rekening opgesteld die gerelateerd is aan zowel de kwaliteit van ecosystemen als aan de levering van ecosysteemdiensten.

koolstofvastlegging kaart nederland 2018

Koolstof