© Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

Ecosysteemkwaliteit

De kwaliteit van een ecosysteem wordt in dit stelsel gemeten aan de hand van een set van ecologische kernindicatoren die gerelateerd zijn aan zowel de ecologische kwaliteit als de capaciteit om ecosysteemdiensten te leveren. Zo is voor een akkerland de hoeveelheid beschikbare koolstof relevant omdat dit invloed heeft op de productie van voedsel en voedergewassen, terwijl voor bossen de soortenrijkdom en de leeftijd van bomen relevant kunnen zijn voor andere diensten zoals koolstofopslag en aantrekkelijkheid voor recreatie.

Ecosysteemkwaliteit