Ecosysteemtypen

© Hollandse Hoogte / Siebe Swart luchtfotografie

Heel Nederland is – landsdekkend- ingedeeld in verschillende ecosysteemtypen. Voorbeelden van ecosysteemtypen zijn bossen, maar ook areaal in gebruik als landbouwgrond of bebouwing. Door deze aanpak is het mogelijk om over de tijd te monitoren welke veranderingen er in landgebruik en vegetatie plaatsvinden. Zo kan bijvoorbeeld gemeten worden in welke mate een afname van weidegrond in Nederland te relateren is aan de nieuwbouw van woningen, het laten ontstaan van nieuwe natuur of andere vormen van ontwikkeling. In de Natuurlijk Kapitaalrekeningen wordt mede met behulp van de ecosysteemtypen in kaart gebracht welke ecosysteemdiensten er geleverd worden.

Ecosystemen