Emissies naar water, zware metalen

© ANP

Tussen 2000 en 2014 daalde de uitstoot van zware metalen naar water met bijna 58 procent, terwijl
de economie groeide met 16 procent. Dit impliceert dat de milieu-efficiëntie van de Nederlandse economie is verbeterd met betrekking tot de emissies van zware metalen naar water.

Emissies zware metalen naar water en bbp
 Emissies zware metalen naar water (2000=100)Bbp (2000=100)
2000100,00100,00
200192,12102,12
200284,23102,23
200376,35102,52
200468,47104,60
200560,58106,86
200657,66110,62
200754,74114,71
200851,82116,66
200948,90112,27
201045,98113,84
201144,95115,74
201243,91114,51
201342,88114,29
201442,21115,92

Het gaat om de emissies naar water van zeer giftige metalen als arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink. De indicator wordt in zware-metalenequivalenten berekend, wat betekent dat rekening wordt gehouden met de mate van toxiciteit van elk metaal. Emissies met betrekking tot de afspoeling van landbouwgrond en kwel zijn uitgesloten omdat deze twee bronnen erg afhankelijk zijn van de weersomstandigheden.

Kader

De beschikbaarheid van schoon water is essentieel voor mens en natuur. De kwaliteit van het oppervlaktewater staat echter onder druk door lozingen van schadelijke stoffen door bedrijven en huishoudens. Deze lozingen kunnen ernstige schade toebrengen aan ecosystemen in rivieren, meren en kustwateren. Zware metalen komen van nature voor in het milieu, maar zijn giftig in hoge concentraties. In het kader van groene groei is de ontwikkeling van emissies van zware metalen door bedrijven en huishoudens relevant vanwege de impact op de waterkwaliteit.

Analyse

Emissies door de industrie zijn sinds 2000 gehalveerd door allerlei technische maatregelen. De emissie-intensiteit is sterk verbeterd in verschillende bedrijfstakken, waaronder de basismetaal-, de voedingsmiddelenindustrie en de chemische industrie. Daarnaast hebben de afvalwaterzuiveringsinstallaties hun zuiveringsefficiëntie de afgelopen jaren verbeterd. In 2014 daalden de emissies licht ten opzichte van 2013.

Huishoudens zijn verantwoordelijk voor 69 procent van de totale emissies van zware metalen. Een groot deel hiervan wordt door de afvalwaterzuivering uit het water verwijderd. Ook in 2014 namen de emissies van zware metalen door huishoudens weer toe. Deze toename wordt veroorzaakt door een hogere consumptie van artikelen waarin zware metalen zijn verwerkt.