Binnenlands metalenverbruik

© Hollandse Hoogte / Roger Dohmen

Het binnenlandse metaalverbruik is in 2016 ruim 40 procent lager dan in 2000 en kan van jaar tot jaar sterk fluctueren . Tussen 2000 en 2007 daalt het metaalverbruik. Het binnenlandse metaalverbruik neemt geleidelijk toe vanaf 2009.

Binnenlands metalenverbruik per inwoner
 Binnenlands metalenverbruik per inwoner (2000=100)
2000100,00
2001108,52
200277,76
200371,09
200489,62
200568,02
200654,93
200754,48
200897,92
200922,29
201029,87
201162,21
201235,62
201340,05
201445,12
201555,42
201653,15

Onder metalen worden zowel grondstoffen (metaalertsen) als producten die hoofdzakelijk uit metaal bestaan (bijvoorbeeld auto’s) meegenomen. Het binnenlands metaalverbruik is gelijk aan de export minus de import. In Nederland vindt namelijk geen winning van metaalertsen plaats. De grondstoffen en halffabricaten worden vooral ingezet in de industrie. Eindproducten komen terecht als consumptieartikelen bij huishoudens of als investeringen bij bedrijven.

Kader

Ruwe grondstoffen zijn een belangrijke input voor onze economie. Wereldwijde bevolkingsgroei en welvaart zorgen voor een steeds grotere vraag naar producten en dus de grondstoffen waar deze producten van gemaakt zijn. Als gevolg hiervan neemt de druk op het milieu in de vorm van bijvoorbeeld CO2-emissies en waterverbruik toe. Een belangrijke uitdaging in de transitie naar groene groei is om materialen zo efficiënt mogelijk in te zetten in alle fasen van het productieproces.

Analyse

Zowel de import als de export van metalen nemen gestaag toe, maar fluctueren in de tijd. Het binnenlands metaalverbruik is teruggelopen sinds 2000 omdat de import minder snel toeneemt dan de export. In 2008 steeg het metaalverbruik sterk, daarna volgde een scherpe daling in 2009 vanwege de economische crisis. In 2008 daalde de export flink terwijl de import nog op het niveau van 2007 bleef. In 2009 daalde de import ook. Vanaf 2009 nam het metaalverbruik weer licht toe omdat de import iets harder steeg dan de export.

Internationale vergelijking

Met 337 kilo per inwoner hoort Nederland in 2016 bij de Europese landen met een relatief laag metaalverbruik per inwoner. Echter, deze waarde varieert van jaar tot jaar met een maximum van 620 kilo per inwoner in 2008. Zweden heeft een hoger metaalverbruik per inwoner dan andere Europese landen. Dit komt door de winning en verwerking van metaalertsen in dit land. Tijdens de verwerking van erts tot product komt veel materiaal vrij dat niet in het metaalproduct terecht komt (met name steen). Dit residu wordt echter wel toegerekend aan het metaalverbruik. Als het verbruik van metaalproducten zou worden teruggerekend naar de ertsen die gebruikt zijn om de producten te maken, de zogeheten raw material equivalents, zou de vergelijking tussen landen er anders uit kunnen zien.

Binnenlands metalenverbruik, 2016
 Binnenlands metalenverbruik (ton per inwoner)
Estland0,2
Verenigd Koninkrijk0,2
Denemarken0,2
Italië0,3
Frankrijk0,3
Hongarije0,3
Slovenië0,3
Zwitserland0,3
Nederland0,3
Spanje0,4
België0,4
Tsjechië0,4
Duitsland0,5
Griekenland0,5
Slowakije0,6
Oostenrijk0,9
Polen1,1
Portugal1,3
Luxemburg1,4
Ierland1,5
Finland4,6
Zweden5,7
Bron: Eurostat