Welke niet-werkenden hebben de grootste kans op werk?

5. Referenties

Agresti, A. (2002). Categorical Data Analysis (2nd edition). Wiley Series in Probability and Statistics.

Akaike, H. (1973). Information Theory and an Extension of the Maximum Likelihood Principle. In: Petrov, B.N. and Csaki, F., Eds., International Symposium on Information Theory, 267-281.

Bierings, H. Jongeren op de arbeidsmarkt. Jaarrapport 2022 Landelijke Jeugdmonitor, CBS/VWS: Den Haag, 2022.

Bierings, H. en Ramaekers, M. (2020). Van werk zoeken naar werk vinden. Statistische trends, CBS.

Binder, D.A. (1983). On the Variances of Asymptotically Normal Estimators from Complex Surveys. International Statistical Review/Revue Internationale de Statistique, Vol. 51, No. 3 (Dec., 1983), pp. 279-292.

CBS Statline (2022). Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie per kwartaal en jaar, 2003-2022. Geraadpleegd op 28 maart 2023.

CBS (2023). Bijna 6 op 10 baanwisselaars korter dan twee jaar in dienst.

CBS Conjunctuurklok (2023). Conjunctuurklokindicator. Geraadpleegd op 12 april 2023.

Dirven, H.-J., en M. Ramaekers (2022). Arbeidspotentieel van niet-werkenden. Statistische trends, CBS.

Echtelt, P. van, Sadiray, K. en S. Hoff (2019). Jonggehandicapten met arbeidsvermogen. In Eindevaluatie van de Participatiewet, SCP: Den Haag, november 2019.

Kerkhofs, M., Bierings, H. en de Vries, R. (2009). Werkloosheidsduren op basis van de Enquête Beroepsbevolking, 2002-2007. OSA/CBS: Den Haag/Heerlen, 2009.

Lumley, T. (2010). Complex Surveys. A Guide to Analyses Using R. Eds.: Couper, M.P., Kalton, G., Rao, J.N.K. en Skinner, C. Wiley Series in Survey Methodology.

Särndal, C.-E., Swensson, B. en J. Wretman. Model Assisted Survey Sampling. Springer Series in Statistics.

Singer, J.D. en Willett, J.B. (1993). It's about Time: Using Discrete-Time Survival Analysis to Study Duration and the Timing of Events. Journal of Educational Statistics, Vol. 18, No. 2 (Summer, 1993), pp. 155-195.