Welke niet-werkenden hebben de grootste kans op werk?

6. Appendix

Klasse-indeling van de variabelen binding met de arbeidsmarkt (tien klassen voor niet-werkenden), arbeidsbelemmering (drie klassen) en leeftijd met zes tienjaarsklassen.

Binding met de arbeidsmarkt (alleen categorieën van niet-werkzame personen)

Label: Binding met de arbeidsmarkt (internationale definitie)

Klassen:

210 Werkt niet, is binnen 2 weken beschikbaar en heeft de afgelopen 4 weken gezocht (werkloos)

221 Werkt niet, is binnen 2 weken beschikbaar maar heeft de afgelopen 4 weken niet gezocht vanwege weinig resultaat verwacht (niet gezocht: ontmoedigd)

222 Werkt niet, is binnen 2 weken beschikbaar maar heeft de afgelopen 4 weken niet gezocht vanwege overige redenen (niet gezocht: andere reden)

230 Werkt niet, is niet binnen 2 weken beschikbaar maar heeft de afgelopen 4 weken wel gezocht (niet beschikbaar, zoekt naar werk)

241 Werkt niet, is niet binnen 2 weken beschikbaar en heeft de afgelopen 4 weken niet gezocht, wil wel werken (wil werken)

242 Werkt niet, is niet binnen 2 weken beschikbaar en heeft de afgelopen 4 weken niet gezocht, wil/kan niet werken vanwege zorg voor gezin of huishouden (korte afkorting: nw zorg; lange afkorting: werkt niet vanwege zorgtaken)

243 Werkt niet, is niet binnen 2 weken beschikbaar en heeft de afgelopen 4 weken niet gezocht, wil/kan niet werken vanwege opleiding/studie (korte afkorting: nw opleiding; lange afkorting: werkt niet vanwege opleiding)

244 Werkt niet, is niet binnen 2 weken beschikbaar en heeft de afgelopen 4 weken niet gezocht, wil/kan niet werken vanwege vut/pensioen of hoge leeftijd (korte afkorting: nw oud; lange afkorting: werkt niet vanwege leeftijd: 55-64 jr)

245 Werkt niet, is niet binnen 2 weken beschikbaar en heeft de afgelopen 4 weken niet gezocht, wil/kan niet werken vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid of slechte gezondheid (korte afkorting: nw ziekte; lange afkorting: werkt niet vanwege ziekte)

246 Werkt niet, is niet binnen 2 weken beschikbaar en heeft de afgelopen 4 weken niet gezocht, wil/kan niet werken vanwege andere redenen (korte afkorting: nw anders; lange afkorting: werkt niet: andere reden)

Arbeidsbelemmering

Label: belemmert de langdurige ziekte, aandoening of handicap het verkrijgen van werk

Klassen:

1. Sterk belemmerd

2. Licht belemmerd

3. Niet belemmerd

9. Niet van toepassing/onbekend.

Leeftijd

Label: leeftijd

Klassen:

 1. 15 tot en met 24 jaar

 2. 25 tot en met 34 jaar

 3. 35 tot en met 44 jaar

 4. 45 tot en met 54 jaar

 5. 55 tot en met 64 jaar

 6. 65 tot en met 74 jaar

 

Klasse-indeling van de overige variabelen in het duurmodel

Geslacht

 1. Mannen

 2. Vrouwen

Herkomstland

 1. Nederland

 2. Europa (exclusief Nederland)

 3. Turkije

 4. Marokko

 5. Suriname

 6. Nederlands-Caribisch gebied

 7. Indonesië

 8. Overige landen

Samenstelling van het huishouden

 1. Alleenstaande

 2. Alleenstaande ouder

 3. Paar zonder kinderen

 4. Paar met kinderen

Aantal kinderen in het huishouden (totaal/van 0 tot 6 jaar)

 1. 0 kinderen

 2. 1 kind

 3. 2 kinderen

 4. 3 of meer kinderen

Arbeidsmarktpositie van de partner

 1. partner is werkzaam

 2. partner is werkloos

 3. partner is semi-werkloos

 4. partner kan/wil niet werken vanwege zorgtaken

 5. partner kan/wil niet werken vanwege ouderdom/hoge leeftijd

 6. partner kan/wil niet werken vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid

 7. partner kan/wil niet werken vanwege een andere reden (incl. opleiding)

 8. onderzoekspersoon heeft geen partner

Onderwijsniveau

 1. basisonderwijs

 2. vmbo-mbo1, havo-vwo onderbouw

 3. havo-vwo bovenbouw, mbo2 t/m mbo4

 4. bachelor hbo en wo

 5. master hbo en wo, doctor

Voortijdig schoolverlater

 1. onderzoekspersoon is voortijdig schoolverlater

 2. onderzoekspersoon is geen voortijdig schoolverlater

Doelgroep banenafspraak

 1. onderzoekspersoon behoort tot de doelgroep banenafspraak

 2. onderzoekspersoon behoort niet tot de doelgroep banenafspraak

Zoekgedrag (6 indicatoren)

Heeft de onderzoekspersoon gezocht naar werk via: 1 nakijken internetadvertenties, 2 reageren op internetadvertenties, 3 assessment ondergaan of sollicitatiegesprek gevoerd, 4 geïnformeerd bij werkgevers, 5 contact met UWV-WERKbedrijf, 6 contact met uitzendbureau.

 1. ja

 2. nee

 3. n.v.t.

Inschrijving bij UWV Werkbedrijf

 1. onderzoekspersoon is ingeschreven

 2. onderzoekspersoon is niet ingeschreven

Omvang in uren van de gewenste baan

Numerieke variabele met de gewenste werktijd in uren per week.

Recent uitgeoefend beroep (indien van toepassing)

 1. geen recent uitgeoefend beroep

 2. pedagogisch beroep

 3. zorg en welzijn beroep

 4. dienstverlenend beroep

 5. transport/logistiek beroep

 6. creatief/taalkundig beroep

 7. commerciëel beroep

 8. bedrijfseconomisch/administratief beroep

 9. management beroep

 10. openbaar bestuur, veiligheid, juridisch beroep

 11. technisch beroep

 12. ICT-beroep

 13. agrarisch beroep (en overige beroepen)

Gemeentelijk werkloosheidspercentage

Numerieke variabele

Duur niet-werkzaamheid

 1. 0 tot 3 maanden

 2. 3 tot 6 maanden

 3. 6 tot 12 maanden

 4. 1 tot 2 jaar

 5. 2 tot 3 jaar

 6. 3 tot 4 jaar

 7. 4 jaar of meer