Van werk zoeken naar werk vinden

Onderzoek naar mensen die werk vonden in de periode 2014-2018 en hun arbeidsmarktpositie voordat ze werk vonden.

Niet alle mensen die aan het werk gaan, worden voordien tot de werkloze beroepsbevolking gerekend. Dit onderzoek naar mensen die werk vinden is daarom niet alleen gericht op werklozen, maar ook op anderen die geen werk hadden. Daarbij gaat het met name om het zogenaamde overig onbenut arbeidspotentieel zonder werk. Werklozen hebben recent gezocht naar werk en zijn op korte termijn beschikbaar, de andere groep voldoet maar aan één van die twee voorwaarden.

Dit artikel gaat ook in op de samenhang tussen de eigen perceptie van de maatschappelijke positie en het vinden van werk. Zo is onderzocht of van de mensen die zichzelf als werkzoekend beschouwen een groter deel aan het werk is gegaan.