Zorguitstel en zorgmijding in coronatijden

Referenties

CBS, 2022. Korte onderzoeksbeschrijving Gezondheidsenquête vanaf 2014. (cbs.nl)

M. Meijer, A. Brabers & J. de Jong (Nivel). 2021. Het uitstellen of mijden van zorg als gevolg van corona was volgens mensen geen goede beslissing voor hun gezondheid.

NZa. 2020. Ontwikkelingen in zorggebruik | NZa-Magazines.

RIVM. 2020. Impact van de eerste COVID-19 golf op de reguliere zorg en gezondheid. Inventarisatie van de omvang van het probleem en eerste schatting van gezondheidseffecten.