Zorguitstel en zorgmijding in coronatijden

4. Zorgmijding

Naast de impact van coronamaatregelen op geplande zorg, zijn er ook mensen die rapporteerden dat zij als gevolg van de coronamaatregelen zorg gemeden hebben. Zij gaven aan een zorgvraag te hebben, maar daarvoor (nog) geen contact te hebben gezocht met een zorgverlener.

4.1. Gemeden zorg naar kenmerken

Van diegenen die aangaven zorg nodig te hebben, rapporteerde 11 procent dat daarvoor geen contact opgenomen was met een zorgverlener. Vrouwen meden vaker zorg dan mannen (14 procent versus 8 procent) en naar leeftijd hebben 20- tot 40-jarigen het vaakst zorg gemeden, meer dan de 12- tot 20-jarigen en 65-plussers.

4.1.1. Zorgmijding door de coronamaatregelen, mensen met een zorgvraag (12 jaar en ouder), 2020
 Zorgmijding (%)
Totaal11,3
Leeftijd
12 tot 20 jaar5,3
20 tot 40 jaar14,6
40 tot 65 jaar11,8
65 jaar of ouder7,4
Geslacht
Man8,5
Vrouw14,0

4.2. Gemeden zorg naar zorgverlener

Zoals hierboven aangegeven gaf 11 procent van de 12-plussers met een zorgvraag aan zorg te hebben gemeden, dat is 7 procent van alle 12-plussers. De huisarts werd het meest gemeden: 3 procent van alle 12-plussers meed deze zorg. Twee procent van de mensen meed de specialist. De overige zorgverleners werden door ongeveer 1 procent gemeden, met uitzondering van de thuiszorg, waar mijding nagenoeg niet voorkwam.

4.2.1 Zorgmijding door de coronamaatregelen (12 jaar en ouder), 2020
 Zorg gemeden (%)
Huisarts3,4
Specialist1,6
Tandarts1,3
Fysiotherapeut1
Andere zorg0,7
Psycholoog, psychiater0,6
Thuiszorg0

4.3. Redenen zorgmijding

De twee redenen om geen contact op te nemen met een zorgverlener, die het vaakst werden genoemd door 12-plussers met een zorgvraag, waren: 1. zij vonden het probleem niet dringend genoeg (42 procent), en 2. zij wilden de zorgverlener niet extra belasten (40 procent).

4.3.1 Redenen zorgmijding door de coronamaatregelen (12 jaar en ouder), 20201), 2)
 Reden zorgmijding (%)
Ik vond mijn probleem niet dringend genoeg42,5
Ik wilde de zorg niet belasten40,2
De zorgverlener/praktijk was gesloten29,1
Ik was bang om besmet te raken of anderen te besmetten24,1
Ik was bang dat de zorgverlener geen tijd had18,5
Ik vond het te ingewikkeld om een afspraak te maken door de maatregelen15,9
Ik wist niet of je alweer een afspraak kon maken10,3
Andere reden6,9
Ik kon het me financieel niet veroorloven door de coronacrisis2,2
1) Meerdere antwoorden mogelijk. 2) Mensen die zorg meden bij de specialist konden als reden (ook) aangeven bang te zijn geweest dat er geen plek was of bang te zijn om in isolatie te raken. Deze redenen zijn niet opgenomen in de figuur.

Naast de directe vraag naar de reden om zorg te mijden werden in de enquête ook vragen opgenomen die mogelijk samenhangen met zorgmijding. Het gaat om de vragen over het al dan niet doorgemaakt hebben van een coronabesmetting, en over de zorgen die er zijn over corona, bijvoorbeeld om anderen te besmetten.

De 12-plussers die zelf hebben aangegeven corona te hebben gehad meden vaker zorg (18 procent) dan diegenen die geen corona hebben gehad (11 procent). Van de mensen die corona gehad hebben maakt een groter deel zich zorgen dat een ander corona krijgt en/of om een ander te besmetten dan van de mensen die geen corona hebben gehad.

Mensen die zich (heel) veel zorgen maken dat zij corona krijgen, dat anderen dit krijgen of bang zijn om anderen te besmetten, waren ook sterkere zorgmijders dan de mensen die zich maar een beetje of helemaal geen zorgen maken.

4.3.2. Zorgmijding door de coronamaatregelen, mensen met een zorgvraag (12 jaar en ouder), 2020
 Zorg gemeden (%)
(Heel) veel zorgen
Om zelf corona te krijgen17,4
Dat ander corona krijgt15,5
Om ander te besmetten18,3
Beetje/geen zorgen
Om zelf corona te krijgen9,7
Dat ander corona krijgt8,7
Om ander te besmetten8,9

<<Link naar maatwerktabel>>