Zorguitstel en zorgmijding in coronatijden

Bijlage 1

Vragen Gezondheidsenquête - Corona (augustus-december 2020)

Heeft u het coronavirus (gehad)?

 1. Ja, dit is bevestigd met een test.
 2. Ja, ik denk het wel, maar ben niet getest.
 3. Nee, ik denk het niet.

In de analyse zijn de antwoordopties 1 en 2 samengevoegd.

Zorgen over corona

In hoeverre heeft u zich tijdens de coronacrisis zorgen gemaakt om de volgende dingen:

 • dat u zelf het coronavirus zou krijgen,
 • dat iemand in uw omgeving het coronavirus zou krijgen,
 • dat u anderen zou kunnen besmetten met het coronavirus.

Antwoordopties waren: heel veel zorgen, veel zorgen, beetje zorgen, geen zorgen en weet niet. Bij de analyse zijn de antwoorden heel veel zorgen en veel zorgen samengevoegd, evenals beetje zorgen en geen zorgen. Hiermee zijn de mensen die weet niet aangaven buiten beschouwing gelaten.

Zorguitstel

Door de coronamaatregelen gingen veel medische afspraken of behandelingen niet door. Denk aan afspraken bij de huisarts, tandarts, fysiotherapeut, met een specialist, de thuiszorg, bij een psycholoog, of behandelingen in het ziekenhuis.

Zijn door de coronamaatregelen één of meer geplande medische afspraken of behandelingen voor u niet doorgegaan, uitgesteld of vervangen door een telefonische afspraak?

1. Ja.
2. Nee.
3. Niet van toepassing, ik had geen afspraak.

Bij welke zorgverlener is een afspraak of behandeling niet doorgegaan, uitgesteld of vervangen door een telefonische afspraak?

>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<

 1. Huisarts.
 2. Tandarts.
 3. Fysiotherapeut.
 4. Specialist in ziekenhuis.
 5. Thuiszorg.
 6. Psycholoog, psychiater of psychotherapeut.
 7. Andere zorgverlener.

U heeft aangegeven dat u een afspraak of behandeling bij [de zorgverlener] had. Geef aan wat met deze afspraak of behandeling is gebeurd.

>> Indien u meerdere afspraken had, kies dan alle antwoordopties die van toepassing zijn. Meerdere antwoorden mogelijk.<<

 1. De afspraak is al ingehaald.
 2. De afspraak is telefonisch doorgegaan.
 3. Er is een nieuwe afspraak gepland.
 4. Er is geen nieuwe afspraak gepland.

Zorgmijding

Is het voorgekomen dat u zorg nodig had, maar dat u door de coronamaatregelen hiervoor geen contact heeft gezocht met een zorgverlener?
>> Het gaat hierbij om zorg die niet verband hield met het coronavirus.<<

 1. Ja.
 2. Nee.
 3. Niet van toepassing, ik had geen zorg nodig.

Van welke zorgverlener had u een behandeling of afspraak nodig gehad?

>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<

1. Huisarts.
2. Tandarts.
3. Fysiotherapeut.
4. Specialist in ziekenhuis.
5. Thuiszorg.
6. Psycholoog, psychiater of psychotherapeut.
7. Andere zorgverlener.

Om welke reden(en) heeft u geen contact opgenomen met [de zorgverlener]?

>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<

 1. Ik was bang om besmet te raken, of anderen te besmetten met het coronavirus.
 2. Ik wilde de zorgverlener niet extra belasten.
 3. Ik was bang dat de zorgverlener geen tijd had.
 4. Door de coronacrisis kon ik het me financieel niet veroorloven.
 5. Door de maatregelen vond ik het te ingewikkeld om een afspraak te maken.
 6. De zorgverlener mocht geen behandelingen doen, de praktijk was gesloten.
 7. Ik wist niet of je alweer afspraken kon maken bij de zorgverlener.
 8. Ik vond mijn probleem niet dringend genoeg.
 9. Andere reden, namelijk…

De vraag over redenen voor zorgmijding bij de specialist in het ziekenhuis bevatte ook de antwoordopties Ik was bang dat er geen plek zou zijn in het ziekenhuis, en Ik was bang om in isolatie te komen in het ziekenhuis. De groep mensen die zorg van de specialist meed (en daarmee deze antwoordopties kon kiezen) was echter te klein om betrouwbare cijfers te maken.