Zorguitstel en zorgmijding in coronatijden

Bijlage 2

Deze tabellen zijn gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2020, dat een onderzoek is naar (de ontwikkeling in) de gezondheid, medische contacten, leefstijl en het preventieve gedrag van de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens.

In de periode augustus tot en met december 2020 werd binnen de Gezondheidsenquête gevraagd naar (de impact van) corona(maatregelen), waarbij het ook over zorguitstel en zorgmijding ging.

In de statistiekjaren 2020 en 2021 werd de waarneming voor de Gezondheidsenquête verstoord door de coronacrisis. In delen van die jaren was niet mogelijk om aan huis interviews af te nemen en kwam er dus alleen via internet respons binnen.

Om hiermee om te kunnen gaan is het weegmodel van de Gezondheidsenquête aangepast voor de jaren 2020 en 2021. Daarbij is gebruikgemaakt van tijdreeksmodellen om te kunnen corrigeren voor het wegvallen van een deel van de waarneming.

Hierdoor zijn de cijfers zo goed mogelijk vergelijkbaar gemaakt met die van eerdere jaren. Meer informatie hierover kunt u vinden in de nota Toelichting berekening kwartaal- en jaarcijfers Gezondheidsenquête 2020.

Daar het een steekproefonderzoek betreft, zijn de weergegeven cijfers schattingen.

De precisie van deze schattingen wordt in deze tabellen weergegeven door het 95%-betrouwbaarheidsinterval. Dit interval bevat met 95% zekerheid de werkelijke (onbekende) waarde.
Indien er minder dan 100 mensen zijn ondervraagd wordt er geen schatting gegeven (.).

Tabellen

B2.1 Zorguitstel onder de bevolking van 12 jaar en ouder met een zorgafspraak, 2020 (%)
OndergrensBovengrens
Totaal48,346,350,3
GeslachtMan43,640,646,5
GeslachtVrouw52,749,855,5
Leeftijd12 tot 20 jaar49,541,957,1
Leeftijd20 tot 40 jaar40,136,343,8
Leeftijd40 tot 65 jaar51,748,554,9
Leeftijd65 jaar en ouder52,247,956,4

B2.2 Zorguitstel onder de bevolking van 12 jaar en ouder, 2020 (%)
OndergrensBovengrens
Totaal1)32,931,334,5
ZorgverlenerHuisarts5,64,96,4
ZorgverlenerTandarts11,710,612,8
ZorgverlenerFysiotherapeut5,74,96,4
ZorgverlenerSpecialist in het ziekenhuis15,013,816,2
ZorgverlenerThuiszorg0,30,10,4
ZorgverlenerPsycholoog, psychiater
of psychotherapeut
2,92,33,5
ZorgverlenerAndere zorg3,52,94,2
1) Het is mogelijk zorguitstel te hebben gehad bij meerdere zorgverleners, waardoor de percentages voor de individuele zorgverleners niet optellen tot het totaal.

B2.3 Wijze van inhalen1) uitgestelde zorg onder de bevolking van 12 jaar en ouder met zorguitstel, 2020 (%)
Regulier ingehaaldRegulier ingehaaldRegulier ingehaaldTelefonisch ingehaaldTelefonisch ingehaaldTelefonisch ingehaaldOpnieuw geplandOpnieuw geplandOpnieuw geplandNiet ingehaaldNiet ingehaaldNiet ingehaald
OndergrensBovengrensOndergrensBovengrensOndergrensBovengrensOndergrensBovengrens
Totaal41,338,444,232,629,835,427,524,930,123,621,126,1
GeslachtMan41,436,945,831,427,235,628,824,732,922,218,525,9
GeslachtVrouw41,237,345,033,529,837,226,523,029,924,721,328,1
Leeftijd12 tot 20 jaar52,341,463,220,311,529,120,912,029,819,010,427,6
Leeftijd20 tot 40 jaar44,338,250,331,125,536,724,619,429,830,62536,2
Leeftijd40 tot 65 jaar41,737,346,131,327,235,428,324,332,322,418,726,1
Leeftijd65 jaar en ouder34,328,740,040,134,345,930,825,336,320,515,725,3
1) Mensen met meerdere uitgestelde zorgafspraken kunnen te maken hebben gehad met verschillende inhaalvormen. Hierdoor tellen de percentages van de wijzen van (niet-)inhalen op tot boven de 100 procent.

B2.4 Zorgmijding onder de bevolking van 12 jaar en ouder met een zorgvraag, 2020 (%)
OndergrensBovengrens
Totaal11,39,912,7
GeslachtMan8,56,710,2
GeslachtVrouw14,011,916,2
Leeftijd12 tot 20 jaar5,31,29,3
Leeftijd20 tot 40 jaar14,611,717,4
Leeftijd40 tot 65 jaar11,89,614,0
Leeftijd65 jaar en ouder7,45,09,9

B2.5 Zorgmijding onder de bevolking van 12 jaar en ouder, 2020 (%)
OndergrensBovengrens
Totaal1)6,75,97,5
ZorgverlenerHuisarts3,42,84,0
ZorgverlenerTandarts1,30,91,7
ZorgverlenerFysiotherapeut1,00,61,3
ZorgverlenerSpecialist in het ziekenhuis1,61,22,0
ZorgverlenerThuiszorg0,00,00,1
ZorgverlenerPsycholoog, psychiater
of psychotherapeut
0,60,30,8
ZorgverlenerAndere zorg0,70,40,9
1) Het is mogelijk zorg te hebben gemeden bij meerdere zorgverleners, waardoor de percentages voor de individuele zorgverleners niet optellen tot het totaal.

B2.6 Redenen zorgmijding1) onder de bevolking van 12 jaar en ouder, 2020 (%)
OndergrensBovengrens
Ik was bang om besmet te raken, of
anderen te besmetten met het coronavirus
24,118,529,8
Ik was bang dat er geen plek
zou zijn in het ziekenhuis2)
...
Ik was bang om in isolatie te
komen in het ziekenhuis2)
...
Ik wilde de zorgverlener
niet extra belasten
40,233,846,7
Ik was bang dat de
zorgverlener geen tijd had
18,513,423,6
Door de coronacrisis kon ik het
me financieel niet veroorloven
2,20,34,2
Door de maatregelen vond ik het
te ingewikkeld om een afspraak te maken
15,911,120,8
De zorgverlener mocht geen
behandelingen doen, de praktijk was gesloten
29,123,135,1
Ik wist niet of je alweer afspraken
kon maken bij de zorgverlener
10,36,314,4
Ik vond mijn probleem
niet dringend genoeg
42,536,049,0
Andere reden6,93,510,2
1) Meerdere antwoorden mogelijk.

2) Deze antwoordopties waren alleen beschikbaar voor mensen die aangeven zorg bij de specialist te hebben vermeden.

B2.7 Zorgmijding onder de bevolking van 12 jaar en ouder met een zorgvraag - naar coronazorgen, 2020 (%)
OndergrensBovengrens
Heeft u corona gehad?Ja, al dan niet bevestigd met een test17,912,323,5
Heeft u corona gehad?Nee, ik denk het niet10,69,212
Zorgen om het
coronavirus
zelf te krijgen
(Heel) veel zorgen17,413,421,3
Zorgen om het
coronavirus
zelf te krijgen
Beetje of geen zorgen9,78,311,2
Zorgen dat iemand
in de omgeving het
coronavirus krijgt
(Heel) veel zorgen15,512,718,2
Zorgen dat iemand
in de omgeving het
coronavirus krijgt
Beetje of geen zorgen8,77,210,3
Zorgen om anderen
te kunnen besmetten
met het coronavirus
(Heel) veel zorgen18,314,921,8
Zorgen om anderen
te kunnen besmetten
met het coronavirus
Beetje of geen zorgen8,97,410,3