Auteur: Jan-Willem Bruggink
Gezondheid, zorggebruik en verzekeringsvorm

1. Inleiding

Dit artikel beschrijft de relatie tussen de zelf gerapporteerde gezondheidstoestand en het zelf gerapporteerde zorggebruik van mensen, uitgesplitst naar het wel of niet hebben van een aanvullende verzekering. De focus ligt daarbij op de typen zorggebruik die vanuit aanvullende (tandarts)verzekeringen (extra) vergoed worden: de tandarts, fysiotherapie, brillen en lenzen en alternatieve geneeswijzen. Ook de samenhang met inkomen wordt beschreven, omdat inkomen van invloed kan zijn op het kunnen/willen afsluiten van een aanvullende (tandarts)verzekering en kan samenhangen met het zorggebruik.

Concreet gaat het over de volgende relaties:

  1. Mondgezondheid en tandartsbezoek
  2. Beperkingen in activiteiten die mensen gewoonlijk doen en oefen-/fysiotherapie
  3. Visuele beperkingen en het gebruikt van brillen/contactlenzen
  4. Het hebben van pijn en behandeling bij alternatieve genezer.

De onderzoeksvragen die daarbij gesteld worden, zijn:

  1. Hoe hangt de gezondheidstoestand samen met het zorggebruik?
  2. Hoe hangt de relatie tussen gezondheidstoestand en zorggebruik samen met de manier waarop iemand verzekerd is?
  3. Hoe hangen gezondheidstoestand en verzekeringsvorm samen met de inkomenssituatie?