Auteur: Math Akkermans, Rianne Kloosterman
Gediscrimineerd gevoeld?

2. Discriminatie: algemeen beeld

Ruim 1 op de 10 inwoners van Nederland van 15 jaar of ouder (11 procent) zegt in 2021 dat hij of zij zich in de afgelopen 12 maanden gediscrimineerd heeft gevoeld. Dat zijn omgerekend ruim 1,6 miljoen mensen.

Ruim 3 op de 10 mensen met Marokkaanse herkomst voelden zich gediscrimineerd 

Vrouwen ervoeren iets vaker discriminatie dan mannen, jongere leeftijdsgroepen vaker dan oudere, en homoseksuelen en biseksuelen vaker dan heteroseksuelen. Van degenen met Marokko als herkomst1) voelden 3,5 op de 10 zich gediscrimineerd en van degenen met een Surinaamse of Nederlands-Caribische achtergrond ongeveer 3 op de 10. Van de personen met herkomst overig Afrika en overig Azië gaven 2,5 op de 10 dit aan. Van de personen met een Nederlandse herkomst voelde minder dan 1 op de 10 zich gediscrimineerd.  Behalve naar (etnische) herkomst is ook gekeken naar nationaliteit, het staatsburgerschap zoals geregistreerd in het paspoort of identiteitsbewijs. Van de inwoners met de Marokkaanse nationaliteit gaven bijna 4 op de 10 aan zich in de afgelopen 12 maanden gediscrimineerd te hebben gevoeld (zie maatwerktabel). Van de Chinezen zeiden dit 3,5 op de 10, van de Brazilianen en van de Indonesiërs 3 op de 10.
Wat godsdienst of levensbeschouwing betreft voelden 3 op de 10 islamieten zich gediscrimineerd, (ruim) 2 op de 10 joden, hindoes en boeddhisten, en (minder dan) 1 op de 10 rooms-katholieken en protestanten of gelovigen van een andere Christelijke kerk.

2.1.1 Ervaren discriminatie naar kenmerken, 2021
 voorkolom (%)
Totaal11,2
GeslachtMannen10,6
GeslachtVrouwen11,8
Leeftijd15 tot 25 jaar14,2
Leeftijd25 tot 45 jaar15,8
Leeftijd45 tot 65 jaar10,4
Leeftijd65 jaar of ouder4,7
Seksuele oriëntatieHomo's23,5
Seksuele oriëntatieLesbiennes22
Seksuele oriëntatieBiseksuele mannen18,2
Seksuele oriëntatieBiseksuele vrouwen20,5
Seksuele oriëntatieHetero mannen9,7
Seksuele oriëntatieHetero vrouwen11,1
Herkomst1)Nederland7,7
Herkomst1)Europa (exclusief Nederland)14,8
Herkomst1)Turkije27,4
Herkomst1)Marokko34,6
Herkomst1)Suriname29,8
Herkomst1)Nederlands-Caribisch gebied33
Herkomst1)Indonesië12,1
Herkomst1)Overig Afrika24,4
Herkomst1)Overig Azië24,9
Herkomst1)Overig Amerika en Oceanië19,5
Geloof of levensovertuigingGeen religie of levensbeschouwing9,4
Geloof of levensovertuigingRooms-Katholieke kerk8,3
Geloof of levensovertuigingProtestantse of andere Christelijke kerk/groep10
Geloof of levensovertuigingIslam29,8
Geloof of levensovertuigingJodendom23,4
Geloof of levensovertuigingHindoeisme23,4
Geloof of levensovertuigingBoeddhisme20,6
Geloof of levensovertuigingAndere religie of levensbeschouwing15,2
1) Gebaseerd op land waar persoon zelf of diens ouder(s) geboren is/zijn.
 

Ras/huidskleur meest genoemde grond van discriminatie

Discriminatie kan op een of meerdere gronden zijn ervaren. Van alle inwoners van Nederland voelden de meesten (4 procent) zich gediscrimineerd op grond van hun ras of huidskleur. Daarna volgen discriminatie op grond van nationaliteit (3 procent), geslacht, leeftijd, en godsdienst of levensovertuiging (alle 2 procent). De overige gronden voor discriminatie werden door 1 procent of minder van de Nederlanders genoemd. Drie procent zei dat ze zich gediscrimineerd voelden op basis  van een andere, niet nader genoemde gronden. 

Van de Nederlanders die in 2021 een of meerdere ervaringen met discriminatie hebben gehad ging het bij ruim een op de drie (36 procent) om discriminatie op grond van ras of huidskleur. Bij 27 procent ging het om nationaliteit, bij 20 procent om geslacht en bij 17 procent om respectievelijk leeftijd of godsdienst/levensovertuiging. Bij minder dan 10 procent betrof het de overige bevraagde discriminatiegronden. Bij een substantieel deel, ruim 20 procent, ging het om andere, niet nader genoemde gronden. Mogelijk gaat het hier vaak om discriminatie die ervaren wordt als gevolg van de coronamaatregelen, zoals het moeten tonen van een coronatoegangsbewijs en de verplichting tot het dragen van mondkapjes. Uit cijfers van instanties die meldingen van discriminatie registreren blijkt dat een aanzienlijk deel van de meldingen in 2021 hiermee te maken had (zie ook paragraaf 8.2).

2.1.2 Ervaren discriminatie naar grond, 20211)
 Nederlandse bevolking totaal (%)Nederlandse bevolking met discriminatie-ervaring (%)
Gediscrimineerd gevoeld11,2
op grond van:
Ras, huidskleur4,136,3
Nationaliteit3,026,6
Geslacht2,220,1
Leeftijd1,917,1
Godsdienst of levensovertuiging1,816,5
Politieke overtuiging1,19,5
Handicap of chronische ziekte0,98,2
Seksuele oriëntatie0,98,0
Arbeidsduur (fulltime of parttime)0,54,3
Burgerlijke staat0,54,2
Soort contract (vast of tijdelijk)0,44,0
Transgender zijn0,10,7
Anders2,623,0
1) Er waren meerdere antwoorden mogelijk op de vraag op grond waarvan men zich gediscrimineerd heeft gevoeld in de afgelopen 12 maanden.

1) De herkomst is bepaald op basis van het land waar de persoon zelf of diens ouder(s) geboren is/zijn. Voor meer informatie over de nieuwe herkomstindeling zie de publicatie Nieuwe indeling bevolking naar herkomst. Vervanging van indeling naar migratieachtergrond en westers/niet-westers (CBS, 2022).