Auteur: Math Akkermans, Rianne Kloosterman
Gediscrimineerd gevoeld?

4. Regionale verschillen

In westen en midden van Nederland vaakst discriminatie ervaren

In grote lijnen ervaren de mensen in het westen en midden van ons land het vaakst discriminatie, de mensen in het noordoosten het minst vaak, en neemt het zuiden een tussenpositie in.

Van de provincies is het percentage dat zich gediscrimineerd voelde met respectievelijk 15 en 14 procent het hoogst in Flevoland en Zuid-Holland (zie maatwerktabel), waarbij in deze laatste provincie het COROP-gebied agglomeratie ’s Gravenhage met 17 procent het hoogste percentage mensen met discriminatie-ervaring telt. In de provincie Noord-Holland heeft de agglomeratie Groot-Amsterdam met 16 procent een vergelijkbaar percentage inwoners met discriminatie-ervaring. 

Het laagst is het percentage dat zich gediscrimineerd voelde in de provincies Overijssel (8 procent), Friesland (8 procent) en Drenthe (7 procent), met binnen deze laatste provincie het COROP-gebied Noord-Drenthe met het laagste percentage mensen met discriminatie-ervaring (6 procent).

4.1.1 Ervaren discriminatie naar COROP-gebied, 2021
COROP (%)
Oost-Groningen7,8
Delfzijl en omgeving10,6
Overig Groningen10,0
Noord-Friesland7,6
Zuidwest-Friesland7,0
Zuidoost-Friesland9,2
Noord-Drenthe6,2
Zuidoost-Drenthe8,2
Zuidwest-Drenthe7,0
Noord-Overijssel7,9
Zuidwest-Overijssel7,0
Twente8,6
Veluwe9,7
Achterhoek7,7
Arnhem/Nijmegen9,8
Zuidwest-Gelderland11,6
Utrecht11,5
Kop van Noord-Holland9,8
Alkmaar en omgeving9,5
IJmond10,3
Agglomeratie Haarlem11,9
Zaanstreek13,0
Groot-Amsterdam15,8
Het Gooi en Vechtstreek10,5
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek10,6
Agglomeratie s-Gravenhage16,8
Delft en Westland11,5
Oost-Zuid-Holland10,4
Groot-Rijnmond15,1
Zuidoost-Zuid-Holland11,6
Zeeuwsch-Vlaanderen8,3
Overig Zeeland9,9
West-Noord-Brabant10,9
Midden-Noord-Brabant11,1
Noordoost-Noord-Brabant8,3
Zuidoost-Noord-Brabant9,6
Noord-Limburg10,2
Midden-Limburg7,1
Zuid-Limburg11,0
Flevoland14,9

Hoe meer verstedelijking, des te meer ervaren discriminatie

In de stad is het percentage mensen dat discriminatie ervaart (ruim) twee keer zo groot als op het platteland. In zeer sterk verstedelijkte gemeenten bedroeg het percentage dat zich in 2021 gediscrimineerd voelde 16 procent, tegen 8 procent in niet-stedelijke gemeenten. De verschillen tussen stad en platteland zijn het grootst als het gaat om discriminatie die ervaren wordt op grond van ras of huidskleur en op grond van nationaliteit.

4.1.2 Ervaren discriminatie naar stedelijkheid1), 2021
 Zeer sterk stedelijk (%)Sterk stedelijk (%)Matig stedelijk (%)Weinig stedelijk (%)Niet stedelijk (%)
Gediscrimineerd totaal:16,011,68,77,97,6
op grond van:
Ras of huidskleur7,34,22,52,01,6
Nationaliteit5,33,01,91,61,0
Geslacht3,62,21,81,41,3
Leeftijd2,62,01,71,31,4
Seksuele oriëntatie1,51,00,70,50,4
Godsdienst of levensovertuiging2,81,81,51,30,9
1) Het gaat om de stedelijkheidsgraad van de gemeente waar men woont.